TÉMA ROKU  2022

        POKOJ             

"Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť budou nazváni Božími dětmi." Evangelium Matoušovo 5, 9

Husův sbor - bohoslužby
Husův sbor - bohoslužby

Bohoslužby

V neděli a o svátcích se těšíme na setkání s Vámi v Husově sboru v 8.30. Je vítán každý bez ohledu na náboženské vyznání. Čtení biblických textů, písně, svátosti, ztišení při modlitbě - to vše pomáhá k obnově sil a povzbuzení do dalšího týdne, který je před námi.

Bohoslužby se pravidelně konají také v Domově důchodců v Českém Dubu a to každé úterý v 10.00.

Pár fotografií z bohoslužeb v domově důchodců,

ke kterým se rádi scházíme každé úterý v 10 hodin.

Další fotografie naleznete v oddílu fotogalerie :)