TÉMA ROKU  2023

         TRPĚLIVOST A LASKAVOST            

"Buďte vždy pokorní a mírní, trpělivě se navzájem snášejte v lásce

a usilujte zachovávat jednotu Ducha, spojeni poutem pokoje."

List Efezským 4, 2-3

Husův sbor - bohoslužby
Husův sbor - bohoslužby

Bohoslužby

V neděli a o svátcích se s Vámi těšíme na setkání v Husově sboru v 8.30.
Je vítán každý bez ohledu na náboženské vyznání. Čtení biblických textů, písně, svátosti, ztišení při modlitbě - to vše pomáhá k obnově sil a povzbuzení do dalšího týdne, který je před námi.

Bohoslužby se pravidelně konají také v Domově důchodců v Českém Dubu a to každé úterý v 10.00.

Biblické hodiny

Každý první čtvrtek v měsíci v 16.30 v Husově sboru

Kroužek Biblické příběhy

V úterý se ve 14 hodin scházíme s dětmi v českodubské základní škole. Hrajeme si, zpíváme, vyprávíme příběhy staré tisíce let, vyrábíme, kreslíme... a je nám spolu dobře.