Téma roku 2021 RADOST

"Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!" Fp 4, 4

Husův sbor - bohoslužby
Husův sbor - bohoslužby

Bohoslužby

V neděli a o svátcích se těšíme na setkání s Vámi v Husově sboru v 8.30. Je vítán každý bez ohledu na náboženské vyznání. Čtení biblických textů, písně, svátosti, ztišení při modlitbě - to vše pomáhá k obnově sil a povzbuzení do dalšího týdne, který je před námi.

Bohoslužby se pravidelně konají také v Domově důchodců v Českém Dubu a to každé úterý v 10.00.

Pár fotografií z bohoslužeb v domově důchodců, ke kterým se zase po dlouhé době můžeme sejít.

Církev českolovenská husitská ke sčítání lidu
Církev českolovenská husitská ke sčítání lidu

SČÍTÁNÍ LIDU. Co my na to?

Ježíš řekl: "Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout." (Mt 11,28)

Milé sestry a milí bratři v Kristu,

koncem března L. P. 2021 začne v naší vlasti sčítání lidu. Budeme opět dotazováni i na své náboženské vyznání. Jelikož se jedná se o nepovinný údaj, chci Vás vyzvat k tomu, abyste se přihlásili ke své církvi. Přeji Vám, abyste přes všechny nejistoty světa vnímali radost víry, a pokud je Vašim duchovním domovem naše církev, napsali i do příslušného dotazníku pouze její plný název:

Církev československá husitská.

Boží požehnání kéž Vás stále provází - Pán je s Vámi.

Pavel Pechanec biskup Královéhradecké diecéze

CČSHbiskup@ccshhk.cz https://www.ccshhk.cz