Téma roku 2021 RADOST

"Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!" Fp 4, 4

Husův sbor - bohoslužby
Husův sbor - bohoslužby

Bohoslužby

V neděli a o svátcích se těšíme na setkání s Vámi v Husově sboru v 8.30. Je vítán každý bez ohledu na náboženské vyznání. Čtení biblických textů, písně, svátosti, ztišení při modlitbě - to vše pomáhá k obnově sil a povzbuzení do dalšího týdne, který je před námi.

Bohoslužby se pravidelně konají také v Domově důchodců v Českém Dubu a to každé úterý v 10.00.

SHROMÁŽDĚNÍ NÁBOŽENSKÉ OBCE

Milí přátelé, sestry a bratři,

zveme Vás na shromáždění náboženské obce, které se bude konat v úterý 1. června 2021 v Husově sboru v 17 hodin. Jako každý rok vzpomeneme na to, co je za námi, zhodnotíme hospodaření a navrhneme plán rozpočtu na rok 2021. Těšíme se na nápady a návrhy, co uspořádat pro veřejnost, co je třeba opravit, čemu se věnovat, aby Husův sbor i fara nechátraly.

V úterý na shledanou!

Rada starších


Pár fotografií z bohoslužeb v domově důchodců,

ke kterým se rádi scházíme každé úterý v 10 hodin.