TÉMA ROKU  2024

                        DOBROTA  A VĚRNOST   

Doufej v Hospodina, konej dobro,

v zemi přebývej a zachovávej věrnost.

Žalm 37,3

Husův sbor - bohoslužby
Husův sbor - bohoslužby

Bohoslužby

V neděli a o svátcích se s Vámi těšíme na setkání v Husově sboru v 8.30.
Je vítán každý bez ohledu na náboženské vyznání. Čtení biblických textů, písně, svátosti, ztišení při modlitbě - to vše pomáhá k obnově sil a povzbuzení do dalšího týdne, který je před námi.

Bohoslužby se pravidelně konají také v Domově důchodců v Českém Dubu a to každé úterý v 10.00.

Biblické hodiny

Každý první čtvrtek v měsíci v 16.30 v Husově sboru

Kroužek Biblické příběhy

V úterý se ve 14 hodin scházíme s dětmi v Husově sboru nebo v českodubské základní škole. Hrajeme si, zpíváme, vyprávíme příběhy staré tisíce let, vyrábíme, kreslíme... a je nám spolu dobře.